Mieszkanie, Socjalne

Mieszkanie socjalne, podobnie jak komunalne, to lokal należący do gminy i przez nią przyznawany. Jednak zarówno standard, jak i warunki przyznawania mieszkania socjalnego są inne niż w przypadku komunalnego.

Mieszkanie socjalne jest z założenia przeznaczone dla osób o bardzo niskich dochodach lub pozbawionych dochodów. Są to nieraz osoby eksmitowane za długi. O prawie do lokalu socjalnego orzeka sąd. Prawo takie zawsze przysługuje:

  • osobom obłożnie chorym i niepełnosprawnym,
  • małoletnim,
  • ubezwłasnowolnionym,
  • opiekunom wyżej wymienionych, którzy z nimi mieszkają,
  • kobietom w ciąży,
  • emerytom i rencistom spełniającym kryteria korzystania z pomocy społecznej,
  • osobom mającym status bezrobotnych,
  • innym osobom spełniającym kryteria wynikające z uchwały rady gminy,
  • osobom, które wcześniej zamieszkiwały w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Czynsze w lokalach socjalnych są bardzo niskie. Nie mogą one przekraczać 50% najniższego miesięcznego czynszu najmu mieszkania komunalnego. Zwykle jednak wynoszą poniżej 2 zł/mkw. miesięcznie.

Reklama: Korzystasz już lub chcesz skorzystać z jakiegoś programu dla młodych? Koniecznie zajrzyj tutaj kupno domu , gdzie znajdziesz mnóstwo informacji, które się Tobie przydadzą.

Standard mieszkania socjalnego jest z reguły niższy niż mieszkania komunalnego. Mieszkania takie mogą się znajdować w starych kamienicach, na zaadaptowanych strychach czy w dawnych pomieszczeniach użytkowych. Wyposażenie ogranicza się zwykle tylko do niezbędnych sprzętów. Nieraz nie ma w nich łazienek lub są one współdzielone z innymi lokatorami. Czasem brakuje ciepłej wody bieżącej, a za źródło ciepła służą piece kaflowe. Minimalne wymagania co do powierzchni to 10 mkw. łącznej powierzchni pokoi w przypadku lokalu dla jednej osoby, natomiast w przypadku rodzin – na osobę musi przypadać przynajmniej 5 mkw.

W wielu gminach nie ma wystarczających zasobów mieszkań socjalnych, a kolejki oczekujących są długie. Czas oczekiwania jest zróżnicowany w poszczególnych gminach i trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Nie oznacza to jednak, że osoby oczekujące zostaną bez dachu nad głową. Prawo nakazuje wstrzymanie eksmisji do czasu znalezienia przez gminę odpowiedniego lokalu.

Jeśli lokator uzyska prawo do innego lokalu, jest zobowiązany do wyprowadzki z lokalu socjalnego. Umowa z gminą może wtedy zostać wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia. Prawo do lokalu socjalnego może również stracić lokator, który niszczy jego wyposażenie i notorycznie zakłóca porządek domowy.

Tagi: ceny nieruchomości we Wrocławiu

Dodaj komentarz