Blok, Mieszkalny

Mieszkanie na Start to program dopłat do czynszów, uruchomiony od początku 2019 r. Jest on przeznaczony dla najemców nowych mieszkań. Fundusze na ten cel pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, a bezpośrednim przyznawaniem dopłat zajmują się samorządy gminne.

Założenia programu

Program Mieszkanie na Start jest modyfikacją programu Mieszkanie Plus, którego pierwotne założenia się nie sprawdziły – nie udało się wybudować tyle mieszkań, ile planowano. Przykładowo, na rok 2019 przewidziano 100 tys. mieszkań w budowie, lecz według stanu na sierpień już widać, że realizacja tego planu jest niemożliwa. Stworzono więc inne rozwiązanie mające ułatwić dostęp do mieszkań.
Dopłaty będą przyznawane w stałej wysokości przez maksymalnie 15 lat. Wysokość dopłat zależy od lokalizacji oraz od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przy tym gminy będą miały prawo weryfikować, czy najemcy nadal spełniają kryteria ich otrzymywania. Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, istnieje możliwość czasowego zawieszenia dopłat. Zostaną one wznowione, gdy sytuacja finansowa najemcy zmieni się w taki sposób, że będzie on ponownie spełniał kryteria.

Reklama: Korzystasz już lub chcesz skorzystać z jakiegoś programu dla młodych? Koniecznie zajrzyj tutaj Co to jest umowa poręczenia najmu , gdzie znajdziesz mnóstwo informacji, które się Tobie przydadzą.

Nabór do programu jest prowadzony przez gminy lub spółki gminne. Określają one warunki naboru na podstawie lokalnej sytuacji mieszkaniowej.

Dla kogo?

O dopłaty mogą się ubiegać osoby, które są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami przebywającymi w Polsce na podstawie tytułu wskazanego w ustawie. Nie mogą one być właścicielami bądź współwłaścicielami innego mieszkania.

Są to osoby, które mają zdolność czynszową, a jednocześnie dochody utrudniają im samodzielny wynajem lub zakup mieszkania. Obecnie kryterium dochodowe to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym limit tem jest zwiększany o 30 p. p. Jednak kryterium to ma zostać zmienione, o czym piszemy bardziej szczegółowo poniżej.

Jeśli chodzi o mieszkania objęte dopłatami, mogą to być lokale oddane do użytkowania w ramach inwestycji prowadzonych przez podmioty mające umowę z gminą lub spółką gminną. Są to mieszkania zarówno nowe, jak i poddane rewitalizacji.

Będą zmiany?

Według informacji z sierpnia 2019 r., planowane są zmiany w programie Mieszkanie Plus, które będą dotyczyły także Mieszkania na Start. Dopłaty mają przysługiwać większej liczbie najemców, gdyż zmienione zostanie kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS – dotychczas mogło to być jedynie 60 proc. wspomnianego wynagrodzenia. Zwiększone zostaną też limity na kolejne osoby w gospodarstwie domowym – z 30 p. p. do 40 p. p.

Tagi: Apartamenty nad rzeką Wrocław

Dodaj komentarz