mieszkania komunalne

Mieszkanie komunalne to lokal należący do gminy, przyznawany według określonych kryteriów. Jest to forma pomocy społecznej dla osób, których nie stać na zakup lub wynajem lokalu na zasadach rynkowych.

Kryteria przyznawania

Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych są określane przez poszczególne gminy, dlatego mogą się różnić. Jednak jednym z najważniejszych rozpatrywanych elementów jest dochód gospodarstwa domowego. Musi on być na tyle wysoki, by umożliwiać terminowe regulowanie czynszu i innych opłat, a zarazem na tyle niski, by potencjalny najemca nie mógł sobie pozwolić na mieszkanie na wolnym rynku. Najemcy nie mogą również mieć praw do innych nieruchomości mieszkalnych. Niektóre gminy mogą też wymagać określonego czasu zamieszkania czy wykonywania pracy zarobkowej na swoim terenie.
Choć standard lokali komunalnych nie jest szczególnie wysoki, warunki w nich, przynajmniej teoretycznie, nie powinny odbiegać od tych w przeciętnych mieszkaniach dostępnych na rynku. W praktyce często są one zaniedbane i od dawna nieremontowane. Jednak najemców przyciągają atrakcyjne kwoty czynszu. Dlatego kolejki oczekujących w wielu gminach są bardzo długie. W 2017 r. na mieszkania komunalne oczekiwało ok. 64 tys. gospodarstw domowych.

Nowe przepisy

W kwietniu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Mają one zapobiegać sytuacjom, gdy z tych mieszkań korzystają osoby zamożne, co jest sprzeczne z samym celem istnienia takich lokali. Dotychczas sytuacja materialna najemców była weryfikowana jednorazowo – podczas ubiegania się o przydział. Nawet jeśli później uległa znacznej poprawie i umożliwiała im zakup nieruchomości na wolnym rynku, mogli nadal korzystać z mieszkań komunalnych (w praktyce do końca życia lub do momentu dobrowolnej przeprowadzki, co zdarzało się rzadko). Dlatego brakowało ich dla osób faktycznie potrzebujących.

Reklama: Korzystasz już lub chcesz skorzystać z jakiegoś programu dla młodych? Koniecznie zajrzyj tutaj pęknięcie bańki nieruchomości , gdzie znajdziesz mnóstwo informacji, które się Tobie przydadzą.

Obecne przepisy zakładają możliwość okresowego sprawdzania sytuacji finansowej najemców. Jeśli próg dochodowy ustalony przez gminę zostanie przekroczony, najemcy będą mieli dwie możliwości – podwyższenie czynszu albo wyprowadzkę. Zmiana ta dotyczy jedynie umów zawartych już po wejściu w życie nowych przepisów. Poza tym osoby ubiegające się o przyznanie mieszkania komunalnego są zobowiązane do składania nie tylko dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, lecz także oświadczeń o stanie majątkowym. Samorządy zyskały również możliwość rozwiązania umowy najmu, gdy metraż na osobę przekracza ustalony limit, np. gdy samotna osoba zajmuje mieszkanie o powierzchni 100 mkw. Poza tym, na żądanie gminy, najemcy mogą być zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Tagi: Nowy Manhattan Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz