Rodzina

Program Mieszkanie dla Młodych był realizowany w latach 2014-2018. Polegał on na przyznawaniu dopłat do wkładu własnego osobom ubiegającym się o kredyt hipoteczny. Program cieszył się ogromną popularnością, zwłaszcza w jego ostatnich latach, po złagodzeniu kryteriów. Nic jednak nie wskazuje, by miał zostać wznowiony.

Program został powołany na mocy ustawy z 27 września 2013 r., a dopłaty zostały uruchomione od początku 2014 r. Pomoc polegała na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego. Przy tym kwota dofinansowania wynosiła 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw, a 15% – w przypadku małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli beneficjentowi programu urodziło się trzecie lub kolejne dziecko, mógł ubiegać się o kolejne 5% dopłaty.

Według początkowych założeń dotyczył on mieszkań z rynku pierwotnego nabywanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zwłaszcza deweloperów). Jego beneficjentami mogły być osoby do 35. roku życia, a w przypadku małżeństw brano pod uwagę wiek osoby młodszej. Kandydaci nie mogli także już posiadać innej nieruchomości lub udziału w niej. Kolejne ograniczenia dotyczyły powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości (75 mkw. w przypadku mieszkania, 100 mkw. w przypadku domu; limit można było zwiększyć odpowiednio do 85 i 110 mkw., jeśli nabywca wychowywał troje lub więcej dzieci) oraz ceny ( średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych). Kredyty musiały być udzielane w walucie polskiej, a minimalny okres kredytowania wynosił 15 lat.

Reklama: Korzystasz już lub chcesz skorzystać z jakiegoś programu dla młodych? Koniecznie zajrzyj tutaj Czym jest kooperatywa mieszkaniowa , gdzie znajdziesz mnóstwo informacji, które się Tobie przydadzą.

W 2015 r. rozszerzono kryteria programu. Od tej pory obejmował on także mieszkania z rynku wtórnego, a beneficjentami mogły również zostać osoby niebędące w związku małżeńskim. Zwiększono także dofinansowanie – do 20% dla rodzin z dwojgiem dzieci i 30% dla rodzin z trójką dzieci lub więcej. W przypadku rodzin wielodzietnych zlikwidowano również limit wiekowy i wymóg nieposiadania mieszkania w chwili ubiegania się o dofinansowanie.

Program cieszył się ogromną popularnością i miał duży wpływ na kształtowanie się rynku mieszkaniowego w Polsce. Deweloperzy dostosowywali nowe mieszkania do jego wymogów pod względem powierzchni i ceny. Szacuje się, że w czasie trwania programu zaakceptowano prawie 111 tys. wniosków, a całkowita kwota dofinansowania wyniosła niemal 3 mld zł. Natomiast wartość udzielonych kredytów ze wsparciem MdM wyniosła ponad 19 mld zł. 95 proc. umów dotyczyło zakupu mieszkania, natomiast 70 proc. – rynku pierwotnego. Choć początkowym założeniem programu było wspieranie rodzin, znaczną większość beneficjentów, bo 70 proc., stanowiły osoby bezdzietne.

Tagi: Rodzaje fundamentów

Dodaj komentarz